SSL Sertifikat näme?

Bilim esaslary

SSL (Secure Socket Layer) web brauzer bilen web serweriň arasynda şifrlenen aragatnaşyga mümkinçilik berýän global standart howpsuzlyk tehnologiýasydyr. Bu millionlarça onlaýn kärhanalar we şahsyýetler tarapyndan duýgur maglumatlaryň (meselem, kredit kartoçkalaryň belgileri, ulanyjy atlary, parollar, e-poçta we ş.m.) hakerler we şahsyýet ogrylary tarapyndan ogurlanmak ýa-da galplaşdyrylmak howpuny azaltmak üçin ulanylýar. Ýönekeý sözler bilen, SSL iki tarapyň arasynda şahsy “söhbetdeşlige” mümkinçilik berýär.

Bu ygtybarly baglanyşygy döretmek üçin web serwere SSL Sertifikat gurulýar. Sertifikat bolsa öz gezeginde iki funksiýany  ýerine ýetirýär:

    web sahypasynyň şahsyýetini tassyklaýar (bu, ulanyjylara ýasama saýtda däldigini kepillendirýär)

    berilýän maglumatlary şifrleýär